Επιλύοντας περίπλοκα προβλήματα με βιώσιμες λύσεις!

Η ECAS αποτελεί πρωτοπόρο συμβουλευτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ελέγχου στη βιομηχανία νερού, απορριμμάτων και αέρα, παρέχοντας συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Λειτουργώντας στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, δίνουμε βάση στην χρήση επιστημονικών και μηχανολογικών ικανοτήτων με σκοπό να αναπτύξουμε βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα των πελατών μας. Παρέχουμε υπηρεσίες που συμβάλλουν στην προστασία, ενίσχυση και συντήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα…

Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

Η περίπλοκη νομοθεσία που αφορά τη διαχείριση του περιβάλλοντος καθιστά όλο και πιο δύσκολη για τις επιχειρήσεις τόσο την συμμόρφωση τους όσο και την διατήρηση της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία που…

Διαχείριση Λιπών, Ελαίων & Γράσων

Η προμελετημένη προσέγγιση και η γνώση μας, καθορίζουν το μέγεθος τυχόν σχετικών προβλημάτων και παρέχουμε συνοπτική αναφορά, ανάλυση και συστάσεις που καθορίζουν τις επιλογές προς εξέταση . Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε βασικά θέματα.

Εκστρατείες Ανακύκλωσης

Ένας βιώσιμος τρόπος ζωής δεν προκύπτει μόνο από μια γεω-μηχανική λύση. Εξαρτάται από τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς όλων μας στις συνήθειες της καθημερινότητας μας.