Οι πελάτες επιλέγουν εμάς

Από τις αρχές του 2016, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας στον ιδιωτικό τομέα, οι πελάτες επιλέγουν να συνεργαστούν με την ECAS. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ελέγχων περιβαλλοντικής συμμόρφωσης  συμπεριλαμβάνοντας, μεμονωμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης, εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα γραφείων και δημόσιες εγκαταστάσεις όπως αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί κλπ., όπου συνυπάρχουν πολλά μεμονωμένα καταστήματα εστίασης, που απορρίπτουν λίπη, έλαια, γράσα και απόβλητα στερεών τροφίμων στα δίκτυα αποχέτευσης. Η εξειδίκευση μας, βοηθά στην ανακάλυψη της βασικής αιτίας κάθε προβλήματος που υπάρχει στο εσωτερικό ή το εξωτερικό δίκτυο αποστράγγισης και μας επιτρέπει να παρέχουμε λογικές λύσεις που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη μας, για να αποτρέψουμε αυτά τα απόβλητα να γίνουν ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα. Όλες οι λύσεις που προτείνει η ECAS προλαμβάνουν και προστατεύουν πιθανές μελλοντικές απαιτήσεις των Εταιρειών Ύδρευσης προς στους πελάτες μας.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες μας συμβάλλουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών σας επιδόσεων και ως εκ τούτου, θα βοηθήσουν στην απόδειξη της δέσμευσής σας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Ο αντίκτυπος των υπηρεσιών μας μπορεί να προσφέρει ποσοτικά μέτρα που μπορούν να αποτελέσουν μέρος του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος και τα αποτελέσματα των επιδόσεων μπορούν να γίνουν αναπόσπαστο στοιχείο της αναφοράς εταιρικών περιβαλλοντικών επιδόσεων. Αυτό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η ECAS είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που λειτουργεί με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης. Το Σεπτέμβριο του 2017 πιστοποιήθηκε βάσει προτύπων BS OHSAS 18001 Υγιεινή και Ασφάλεια και BS EN ISO 14001 Περιβαλλοντική Διαχείριση. Συνεργαζόμαστε με Δήμους, Εταιρείες Ύδρευσης και Τοπικές Αρχές, σχεδιάζοντας, δημιουργώντας και εφαρμόζοντας προγράμματα έκδοσης αδειών διάθεσης και ελέγχου λυμάτων από λίπη, έλαια, γράσα και αποβλήτων στερεών τροφίμων. Ως εταιρεία, ειδικευόμαστε στην παροχή πρακτικών λύσεων για τον έλεγχο όλων των μορφών διάχυτης ρύπανσης από βιομηχανικούς και εμπορικούς τομείς