Η Στρατηγική μας

Στρατηγική μας είναι η συνεχής προσαρμογή μας στις προκλήσεις που θέτουν οι πελάτες μας και τα καταστήματα εστίασης, οι οποίες με τη σειρά τους ασκούν πίεση στα δίκτυα αποχέτευσης. Το σχέδιο μας είναι η συνεργασία με τους πελάτες μας για να εκπαιδεύουμε και να εμποδίζουμε την απόρριψη των λιπών, ελαίων και γράσων στο αποχετευτικό δίκτυο, παρέχοντας βιώσιμες λύσεις. Η ECAS παρέχει μια ισχυρή βιώσιμη προσέγγιση για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τους ανθρώπους από τις υπερχειλίσεις των δικτύων.

Με βάση τη μεγάλη εξειδίκευση της ECAS σχεδιάζουμε στρατηγικές με στόχο την βραχυπρόθεσμη παρέμβαση και την μακροπρόθεσμη εκπαίδευση. Η διορθωτική και προληπτική προσέγγιση μας, προσφέρει παραδειγματικά επιχειρηματικά οφέλη.

Η πολυετής και εκτεταμένη συνεργασία της ECAS με τις εταιρείες ύδρευσης , γύρω από τον σχεδιασμό στρατηγικής και την εφαρμογή αυτής, μας επιτρέπει να συμβουλεύουμε, επιμορφώνουμε και να βοηθάμε του πελάτες μας στον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας βιώσιμες λύσεις για τα δίκτυα τους. Παρέχουμε εμπορικές ευκαιρίες γύρω από τον έλεγχο, τη διάθεση και την ανακύκλωση των λιπών, ελαίων, γράσων και αποβλήτων τροφίμων, δημιουργώντας συνεργασίες με τις Εταιρείες Ύδρευσης.