Δουλεύουμε για Εσάς

Η ECAS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπεργολαβίες στον εμπορικό τομέα. Ειδικεύεται στη δημιουργία και εφαρμογή βιώσιμων προγραμμάτων διαχείρισης λιπών, ελαίων και γράσων, στην επιβολή της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος, σε εκστρατείες ανακύκλωσης και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον σχεδιασμό έργων παραγωγής ενέργειας από απόβλητα. Η διορθωτική και προληπτική μας προσέγγιση παρέχει τεράστια επιχειρηματικά οφέλη.

Η ECAS ειδικεύεται στον εντοπισμό των βασικών αιτιών για κάθε πρόβλημα που υπάρχει στο εσωτερικό ή εξωτερικό αποχετευτικό δίκτυο και προσφέρει λύσεις που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη και εξασφαλίζουν την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον. Οι λύσεις που προσφέρει η ECAS προστατεύουν και καλύπτουν τους πελάτες απέναντι σε μελλοντικές απαιτήσεις που μπορεί να προέρχονται από τις Εταιρείες Ύδρευσης.